Stavba domu: Čím izolovat základy?

Spodní část stavby rodinného domu, která je v kontaktu se zeminou, se musí před působením vody a vlhkosti nacházející se v základové zemině chránit hydroizolací.

Hned při koupi stavebního pozemku byste se měli informovat o jeho hydrogeologických poměrech, tedy o úrovni spodní vody, stupni vlhkosti zeminy, složení vody a její agresivitě. Na základě těchto informací vám projektant posoudí, zda lze postavit na pozemku dům podle vašich představ. Pokud vám geolog nedoporučí vzhledem k vysoké spodní vodě budovat suterénní prostory, měli byste to respektovat a raději plánovaný projekt s podsklepením přehodnotit. Vyhnete se tak velmi pracným a finančně náročným stavebním pracím, možná nepříjemnostem, které v budoucnosti v souvislosti se spodní vodou mohou nastat. Podlahu suterénních místností se snažte vždy dle výškových možností situovat alespoň 5 cm nad úroveň hladiny spodní vody.

Asfaltové pásy
Asfaltové pásy se musí aplikovat na dokonale vyschlý a vyzrálý beton, který má být podle možností zcela hladký a natřený penetrací.

Jednodušší je stavět v oblastech, kde není spodní voda a stavbu chráníme jen proti zemní vlhkosti. I v těchto oblastech musíte počítat se stékající vodou, zvláště pokud je dům ve svahu. Prvotní ochranou by mělo být odvodnění staveniště. U paty základů položíte vyspádovanou drenážní troubu a výkop zasypete štěrkem a kamenivem. Přívalová a stékající voda po kamenech steče na dno jámy do drenážní trouby, která ji bezpečně odvede na níže položené místo mimo objekt. Objekt však vždy musí mít adekvátně navrženy a spolehlivě realizovány izolace proti stékající vodě a proti tlakové vodě, což je nejhorší případ působení vody na stavbu.

Dobrá rada
Stavbu je třeba izolovat ve vodorovném i svislém směru. První brání stoupání vlhkosti zdola nahoru nad její úroveň. Svislá izolace chrání stěny před vodou v zemině kolem. Spolu musí fungovat jako celek, vytvořit nepřerušený plášť.

Pozor i na radon
Pokud geologický průzkum upozorní na výskyt radonu, je vhodné zároveň s izolací proti vodě a vlhkosti řešit také ochranu proti jeho pronikání do interiéru stavby. Na návrh a výpočet izolace proti radonu potřebuje projektant dva údaje z geologického průzkumu – koncentraci radonu v podloží a kategorii propustnosti základového podlaží.

Loft Bedroom .3d Render

hydroizolační fólie
Hydroizolační fólii není třeba ukončovat zbytečně vysoko nad úrovní terénu, postačí 150 mm, aby nevznikl problém s fixováním omítky na samotnou fólii.

Jaké jsou možnosti
K hydroizolaci spodní stavby lze použít nátěry, stěrky, bitumenové pásy nebo PVC fólie. S výběrem vám může poradit projektant nebo odborník.

Předchozí článek
Další článek

Nejnovější články

Další články autora