Stavba domu: Jaký strop zvolit

Měl by být především dostatečně nosný, ale také variabilní, s dobrými izolačními vlastnostmi, ekologicky nezávadný, estetický a samozřejmě co nejlevnější. Výběr ovlivňuje zejména rozpětí nosné konstrukce.

Strop dělí dům na jednotlivá podlaží, jeho základem je nosná plošná konstrukce, kterou doplňuje podlahová konstrukce a podhled. Téměř každý stavební systém nabízí také stropní tvarovky nebo alternativně řešený strop. To je důležité, protože celistvost systému zajišťuje, že svislé a vodorovné konstrukce na sebe navazují a zajišťují tuhost stavby. Zároveň musí strop splňovat přísné statické požadavky, aby unesl kromě vlastní hmotnosti vše, co bude na něm položeno – podlahu, příčky, nábytek a lidi, kteří budou po něm chodit. Nároky jsou kladeny také na jeho požární bezpečnost, zvukovou a tepelnou izolaci. Stavebním systémům odpovídají také základní druhy stropních konstrukcí – monolitické stropy montované z nosníků a vložek, trámy a překlady na bázi dřeva.

strop na domě
Čím větší místnost chcete zastřešit, tím větší budou nároky na únosnost stropu, kvalitu materiálu, jeho mohutnost a také cenu. Systémy nejčastěji používané v rodinných domech obvykle zvládají šířku místnosti do 6 m, dnes ovšem i více.

Monolit ze železobetonu
Díky tvarové variabilitě jej využijete při nepravidelném půdorysu domu s velkými otvory pro schodiště či galerii. Tloušťka desky závisí na statickém výpočtu, u rodinných domů se pohybuje od 150 do 250 mm. Vytváří se přímo na stavbě ukládáním betonové směsi spolu s ocelovou výztuhou do bednění. Deska se ukládá vetknutím do obvodového věnce, v některých případech do zdiva. Cena železobetonového monolitického stropu závisí na třídě betonu, průřezu betonářské oceli, montáži a demontáži bednění.

stavba stropu
Zalitím výztuže betonem vznikne homogenní strop, který je tenčí než montovaný.

 • lze je použít na atypické rozpětí, tvar půdorysu a zatížení
 • vysoká pevnost
  – pracnost
  – nutnost bednění
  – příprava výztuže
  – mokrý technologický proces a doba tvrdnutí

Keramický strop
Je použitelný na rozpětí 2,25 až 7m. Dá se poskládat přímo na stavbě bez složité mechanizace. Tvoří jej železobetonový nebo keramický nosník s prostorovou výztuží a keramické vložky. Nejdříve se položí nosníky v osové vzdálenosti 450 nebo 600 mm, které je třeba zespoda podepřít. Armaturou se spojí se ztužujícím věncem a poté se na ně uloží vložky. Nakonec se celý strop zalije betonovou zálivkou, její tloušťku navrhne statik. Přestože se nelze vyhnout mokrému procesu, montáž je rychlejší než stavba monolitického stropu. Na našem trhu naleznete keramické vložky Miako, Hurdis, Porotherm, KSV N 60 a KSV 6+0.

keramický strop
Nejprve se rozloží keramické nosníky, na které se položí keramické stropní vložky.

Schéma keramického stropu
Schéma keramického stropu: a – prefabrikovaný nosník, b – keramická stropní vložka, c – betonová zálivka.

 • snadná montáž
 • dobré tepelněizolační a akustické vlastnosti
 • požární odolnost
 • keramické vložky jsou dobrý podklad pod omítku, dobře přijímají kondenzující vlhkost a později ji uvolňují, čímž vytvářejí v místnostech zdravé klima.
  – omezená délka stropních nosníků a nutnost zohlednit dispozici domu při návrhu stropu vzhledem k umístění nosných stěn
  – potřeba mokrých procesů
  – větší tloušťka stropu

Nejnovější články

Další články autora