Jak vytvořit parkovací plochu

Stejně důležité jako chodníky a cestičky v okolí domu je také řešení parkovací plochy pod autem. Zaměřte se na podloží a výběr vhodného materiálu.

Svého čtyřkolového miláčka můžete parkovat hned vedle domu nebo si pevnou plochu vytvoříte u plotu. Pokud to bude na hranici pozemku, raději si to předem vydiskutujte se sousedem. Včas se rozhodněte, zda budete realizovat parkovací plochu pro jedno nebo dvě auta. V prvním případě postačí plocha o rozměrech 500 × 300 cm, pro dvě auta je třeba ji rozšířit na 550 cm. Nejlépe uděláte, pokud si změříte auto a přidáte metr na délku i šířku vozidla, abyste neměli problém vtěsnat se mezi sloupy případné konstrukce přístřešku.

Důležitá je také estetická stránka příjezdové nebo parkovací plochy. Snažte se všechny plochy v okolí domu (chodníky, terasy, cestičky, vchod do garáže) řešit komplexně, aby navzájem barevně i rozměrově harmonizovaly.

parkovací plocha
Decentně a přirozeně působí betonová dlažba La Linia s jemně vymývaným povrchem. Díky navzájem sladěným prvkům můžete vytvářet různé vzory. Pro příjezdové cesty ke garáži jsou určeny prvky tlusté 8 cm o rozměrech 40 × 40 cm a 10 × 10 cm. (Foto Semmelrock)

Správný podklad
Plocha vystavená většímu zatížení potřebuje také větší tloušťku podkladu, někdy až 500 mm. Začíná se kladením podkladních vrstev.

První je zpevněná vrstva původního terénu s dostatečnou nosností, která musí být vyspádována.
Na ni se klade nosná nezamrzající vrstva z drceného materiálu, kterou je třeba důkladně zhutnit. Toho dosáhnete jen kvalitním strojním vybavením.
Až na takto vytvořenou pevnou plochu se klade lůžko pod dlažbu, které tvoří drť jemnější frakce.
Nesmírně důležité je použít správné kamenivo, které nemusí být dostupné v každé lokalitě. Vezmete-li první spoustu štěrkopísku, odsoudíte celé dílo ke zkáze. Můžete mít i tu nejkvalitnější dlažbu, ale výsledek znehodnotí nevhodné materiály v podkladových vrstvách. Doporučené skladby naleznete u každého výrobce zpevněných ploch, kde jsou většinou předimenzované tloušťky i počet vrstev. V praxi se většinou dělají jen dvě podkladové vrstvy.

Nasucho či namokro?
Betonové dlažby se většinou kladou suchým způsobem, ale jsou také výjimky. Například vjezd do garáže je specifický tím, že auto jezdí stále po stejných kolejích. Takovou plochu s opakovaným liniovým zatížením je lepší v podloží posílit betonem. Nezbytné je to iv případech, kdy je zpevněná plocha nad nekonsolidovaným násypem kolem domu, který vznikl při budování suterénu nebo instalačních přípojek. I když se násep zhutní, potřebuje ještě 2 až 3 roky, aby dosedl. Aby se na to nemuselo čekat, pod dlažbu se buduje betonová deska, kterou je vhodné vyztužit ocelovými kari rohožemi. V případě, že hrozí vsakování ropných produktů do půdy, také se musí budovat betonová deska. Nevýhodou tohoto způsobu je přerušení postupu prací na 5 až 7 dní, než beton ztvrdne.

Nejnovější články

Další články autora